« Alle nieuwsberichten

Wanneer kan een stockoptie ruling geweigerd worden?

Stockopties en warranten zijn in België zeer populair om “equity incentives” aan werknemers en bestuurders aan te bieden. Dit wordt verklaard door de attractieve Belgische personenbelasting en sociale zekerheidsbehandeling van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis toekenning van stockopties en warranten. Dit betekent echter niet dat “alles mogelijk is”, zoals blijkt uit drie dossiers waarin de Ruling Commissie weigerde af te tekenen op de toepassing van het fiscaal attractieve regime.

In essentie geeft een stockoptie of een warrant de houder het recht (en dus niet de plicht) om aandelen aan te kopen aan een vooraf bepaalde uitoefenprijs. Meestal is de uitoefenprijs de marktwaarde van de onderliggende aandelen op het moment dat de optie of de warrant wordt aangeboden aan de genieter. In dat geval zal een werknemer geen sociale bijdragen op het voordeel van alle aard (“VAA”) als gevolg van de gratis toekenning betalen. Bovendien, maar samengevat: in het beste geval betaalt de genieter slechts Belgische personenbelasting (aan progressieve tarieven) op een VAA gelijk aan 9% van de marktwaarde van de onderliggende aandelen op datum van het aanbod.

Nood aan SICAV / BEVEK die investeert in aandelen!

De Belgische Ruling Commissie werd gevraagd om een rulingbeslissing af te tekenen die bevestigt dat de voornoemde fiscaal attractieve PB behandeling van toepassing is op stockopties die toelaten aandelen van een SICAV / BEVEK aan te kopen aan een vooraf bepaalde uitoefenprijs. De Ruling Commissie weigerde echter, aangezien de SICAV / BEVEK niet bleek te investeren in “aandelen”, maar voornamelijk in “cash” waardoor de investeerders nauwelijks bloot stonden aan enig aandeelhoudersrisico …

Biedt geen opties aan via een financiële tussenpersoon!

In een ander dossier dat werd voorgelegd aan de Ruling Commissie wou een vennootschap stockopties m.b.t. haar eigen aandelen aanbieden. Echter, de vennootschap gebruikte de diensten van een 3de partij financiële tussenpersoon (veronderstel een bank) die de stockopties uitgaf. De vennootschap kocht vervolgens de stockopties op haar eigen aandelen van de bank en bood ze, op haar beurt, aan aan werknemers en bestuurders van de vennootschap. De Ruling Commissie weigerde de ruling. Door het loutere feit dat de uitgifte van de stock opties gebeurde “via” een bank, was de Ruling Commissie ervan overtuigt dat de uitgifte “publiek” gebeurde waardoor het fiscaal attractieve regime dus niet van toepassing kon zijn …

Onderteken geen verkooporders voor uitgifte van een stock optieplan!

In een derde geval wenste de emittent van de stockopties een administratieve vereenvoudiging in te bouwen: meer bepaald was het doel om een automatische verkoop van alle stockopties via één enkel document toe te laten. Om dit te bekomen, werd aan alle begunstigden van de stockopties gevraagd om een collectief verkooporder document te ondertekenen zodat de emittent van de opties eenvoudig één juridisch document had wat de verkoop van alle individuele stockopties toeliet. Aangezien de respectievelijke genieters gevraagd werd om dat collectief verkooporder te ondertekenen zelfs voor het stockoptieplan aan hen was aangeboden (en dus voor de genieters het aanbod hadden aanvaard), weigerde de Ruling Commissie het fiscaal attractieve regime …

Aangezien de Belgische fiscale regels die het VAA als gevolg van het gratis aanbod van stockopties en warrant behelzen attractief zijn, moeten alle voorwaarden en formaliteiten zorgvuldig voldaan zijn om werkelijk in aanmerking te komen voor dit fiscaal regime. De voornoemde negatieve fiscale rulingbeslissingen tonen aan dat deze opmerkingen niet louter academisch zijn.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60