« Alle nieuwsberichten

Wanneer is gerealiseerde “LBO meerwaarde” op aandelen belastingvrij?

Op 12 september 2017 heeft de Belgische rulingcommissie besloten dat een meerwaarde gerealiseerd op aandelen door bestuurders van een Belgische vennootschap in een Leveraged Buy-Out (LBO) context belastingvrij is. Wat heeft het verschil gemaakt?

Om de zaak in perspectief te plaatsen: volgens Belgisch fiscaal recht zijn gerealiseerde meerwaarden op private activa (inclusief aandelen) in principe belastingvrij, tenzij de transactie beschouwd wordt als speculatief. In het laatste geval is de gerealiseerde meerwaarde onderworpen aan 33% Belgische personenbelasting en moet de natuurlijke persoon de meerwaarde aangeven in zijn/haar Belgische aangifte personenbelasting. Een “complex feitenpatroon” duidt vaak op een “speculatieve” transactie.

De feiten

Sommige fiscale inwoners van België werken als bestuurders voor een in België gevestigde vennootschap (BelCo). In 2013 is BelCo overgenomen door een private equity (PE) groep. Op dat moment werd een nieuwe holding (BE HoldCo) opgericht om de aandelen van BelCo te verwerven waarbij de bestuurders de mogelijkheid hadden om een participatie van 9% op te nemen in BE HoldCo. Aangezien BE HoldCo gefinancierd was met zware schulden, konden de bestuurders de BE HoldCo aandelen verwerven aan een vrij lage aankoopprijs. Begin 2017 stelt een derde partij voor om al de BE HoldCo aandelen te verwerven aan een aankoopprijs die veel hoger is dan de aankoopprijs die betaald werd door de bestuurders in 2013. De bestuurders hebben dus een significante meerwaarde gerealiseerd op de BE HoldCo aandelen.

Meerwaarde is geen “beroepsinkomen”

Aangezien de bestuurders werkzaam waren bij BelCo, rijst de vraag of de gerealiseerde meerwaarde op de BE HoldCo aandelen kwalificeert als “beroepsinkomen”. In dat geval zou de meerwaarde onderworpen zijn aan zowel progressieve personenbelasting tarieven (max. 50%) als wellicht ook sociale zekerheid. Echter, de rulingcommissie bevestigt terecht dat dit niet het geval is aangezien de bestuurders nooit structureel en regelmatig aandelen hebben aangekocht en verkocht. Daarenboven, werd aangetoond dat de verkoopprijs gelijk was aan een marktconforme prijs, zoals bevestigd door een objectief derde partij waarderingsrapport.

Meerwaarde is geen “speculatief inkomen”

Volgens de rulingcommissie is de gerealiseerde meerwaarde op aandelen ook geen “speculatief” inkomen, ondanks het nogal complexe feitenpatroon. De argumentatie van de rulingcommissie kan als volgt worden samengevat: alle bestuurders hadden een minderheidsdeelneming in BE HoldCo en konden dus geen controlerende beslissingsbevoegdheid uitoefenen in het gehele opzet van de transacties. Met andere woorden, ze waren slechts “passieve aandeelhouders” die verplicht waren te volgen wat de meerderheidsaandeelhouders, t.w. de PE groep, had beslist. Hoe kan er dus een “speculatieve intentie” zijn in hoofde van de bestuurders?

Daarenboven moesten de bestuurders slechts een laag bedrag aan cash investeren om de BE HoldCo aandelen te verwerven en hebben ze de aankoop van de aandelen niet gefinancierd met schuld. Tot slot was er een periode van minstens 4 jaar tussen de datum van verwerving en verkoop van de BE HoldCo aandelen.

Bijgevolg was de gerealiseerde meerwaarde op de BE HoldCo aandelen belastingvrij voor de bestuurders.

Aangezien de vraag of een transactie speculatief is of niet vaak neerkomt op een eerder subjectieve discussie tussen de belastingplichtige en de fiscus, is deze beslissing zeer welkom. Zoals altijd zit het venijn in de details en daarom moeten belastingplichtigen hun intenties en het werkelijk feitenpatroon zorgvuldig documenteren om voorbereid te zijn op vragen van de fiscus.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60