« Alle nieuwsberichten

Versnelde btw-teruggave voor starters

Startende ondernemingen beschikken vaak over een btw-krediet ten gevolge van de btw-aftrek op de hogere uitgaven en investeringen bij de aanvang van hun activiteit. Afhankelijk van de maand waarin de uitgave wordt gemaakt, kan het meer dan 5 maanden duren vooraleer deze btw wordt terugbetaald. Om liquiditeitsproblemen bij starters te voorkomen, heeft de regering nu beslist dat starters vanaf 1 januari 2020 op maandelijkse basis btw-teruggave kunnen bekomen.

Bepaalde btw-plichtigen hebben vandaag reeds de mogelijkheid om een versnelde terugbetaling van hun btw-krediet te bekomen mits ze daartoe een vergunning aanvragen. Dergelijke vergunning kan slechts worden aangevraagd door ondernemingen die op maandelijkse basis btw-aangiften indienen, waarvan de omzet van het afgelopen kalenderjaar voor minstens 30% betrekking heeft op bepaalde soorten handelingen, en waarvan het btw-krediet voor dat kalenderjaar 12.000 EUR overschrijdt. Veel startende ondernemingen komen echter niet in aanmerking voor zo’n vergunning.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen startende ondernemingen nu genieten van het stelsel van de maandelijkse teruggave van het btw-tegoed zonder in het bezit te zijn van een maandelijkse btw-teruggaafvergunning.

Om van de versnelde teruggave te kunnen genieten moeten een aantal voorwaarden zijn vervuld:

  • De versnelde teruggave kan worden gevraagd voor het btw-tegoed dat betrekking heeft op de eerste 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de economische activiteit (zoals aangegeven op het formulier 604A);
  • Het btw-tegoed moet minstens € 245 bedragen;
  • De btw-aangiften moeten op maandelijks basis en elektronisch worden ingediend;
  • Alle btw-aangiften met betrekking tot de handelingen van het lopende jaar moeten tijdig worden ingediend;
  • De btw-teruggave moet uitdrukkelijk worden aangevraagd in de btw-aangifte.

De btw wordt aan de startende onderneming terugbetaald ten laatste tijdens de tweede maand die volgt op het tijdvak van de maandelijkse btw-aangifte. Wanneer een btw-tegoed wordt teruggevraagd, is de kans wel groter dat een btw-teruggaafcontrole plaatsvindt. De btw-administratie gaat dan na wat het btw-tegoed heeft veroorzaakt en of dit wel terecht is.