« Alle nieuwsberichten

Vereenvoudigt een BV / SRL met scheidingsaandelen een bedrijfsoverdracht?

Overeenkomstig het nieuwe Belgische vennootschapsrecht is het voor een BV / SRL mogelijk om in de statuten te laten bepalen dat een bestaande aandeelhouder uit de vennootschap kan treden door zijn aandelen aan de vennootschap te “verkopen” tegen maximaal de netto-actiefwaarde van deze aandelen. Dit vereenvoudigt ook de overdracht van de vennootschap aan nieuwe aandeelhouders. Respecteer echter de juiste vennootschapsrechtelijke formaliteiten en fiscale behandeling.

Voorafgaand aan de ingrijpende wijzigingen van het Belgische vennootschapsrecht kon een zogenaamde coöperatieve vennootschap haar aandeelhouders eenvoudig toestaan uit de vennootschap te treden, aangezien zij zowel een vast als variabel kapitaal had. Na de wijziging van de regels in het vennootschapsrecht is dit concept nu ook uitgebreid tot voornamelijk vennootschappen met de rechtsvorm van een BV / SRL.

Belgisch vennootschapsrecht

De essentie van de toepasselijke vennootschapsrechtelijke regels kan als volgt worden samengevat:

  • De statuten van de BV / SRL moeten expliciet voorzien dat de vennootschap eigen aandelen kan kopen van een vertrekkende aandeelhouder en moet de manier om dit daadwerkelijk te doen bepalen. Ter illustratie: er kan worden gedefinieerd “wanneer” een aandeelhouder niet langer aan alle voorwaarden voldoet om aandeelhouder van de vennootschap te zijn en daarom uit de vennootschap moet treden;
  • Een dergelijke uittreding is alleen mogelijk vanaf het 3de boekjaar na de oprichting van de vennootschap;
  • Bij de uittreding van de vennootschap en tenzij de statuten iets anders zouden bepalen, heeft de aandeelhouder recht op een vergoeding gelijk aan het bedrag dat aanvankelijk door die aandeelhouder in de vennootschap werd ingebracht. Deze vergoeding mag echter de netto-actiefwaarde van de aandelen, zoals kan worden afgeleid uit de meest recent goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, niet overschrijden;
  • Een dergelijk bedrag kan alleen aan de uittredende aandeelhouder worden betaald als wordt aangetoond dat het netto-actief van de onderneming niet negatief is of zal worden door deze vergoeding. Dit is de zogenaamde “netto-actieftest”;
  • Een dergelijke vergoeding kan alleen aan de uittredende aandeelhouder worden betaald als wordt aangetoond dat de vennootschap haar schulden voor de komende 12 maanden nog kan betalen. Dit is de zogenaamde “liquiditeitstest”.

Belgische fiscale behandeling

Een dergelijke vergoeding aan de uittredende aandeelhouder is onderworpen aan de volgende Belgische behandeling in de personenbelasting:

  • Het deel van de betaling dat overeenkomt met de initiële inbreng van de aandeelhouder in de vennootschap is belastingvrij.
  • De overtollige fractie wordt beschouwd als een “dividend” dat momenteel onderworpen is aan max. 30% personenbelasting . De vennootschap in kwestie moet bijgevolg over het dividend 30% roerende voorheffing inhouden en tijdig doorstorten aan de Belgische fiscus en tijdig een Belgische aangifte roerende voorheffing indienen.

Dankzij de ingrijpende wijziging van het Belgische vennootschapsrecht sinds mei 2019, kunnen in veel meer Belgische vennootschappen dan voorheen uittredende aandeelhouders hun aandelen aan de vennootschap verkopen tegen maximaal de netto-actiefwaarde van die aandelen. Hierdoor kan de financiële hindernis voor andere aandeelhouders (bvb. de kinderen of het management) om de vennootschap over te nemen (aanzienlijk) worden vereenvoudigd. Bijgevolg moet deze optie zonder meer worden overwogen bij de overdracht van de aandelen van een vennootschap aan nieuwe aandeelhouders. Onnodig te zeggen dat het niet aangewezen is om de statuten van de vennootschap slechts kort voor een dergelijke controlewijziging aan te passen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60