« Alle nieuwsberichten

Vereenvoudigt de boekhoudkundige behandeling van O&O belastingkrediet het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting?

De Belgische Commissie voor Boekhoudkundige Normen (“CBN”) heeft een advies 2018/02 gepubliceerd over de BE GAAP behandeling van een O&O belastingkrediet. Hoewel het advies niet uitweidt over de behandeling in de Belgische vennootschapsbelasting, kan het de wijze waarop het O&O belastingkrediet moet opgenomen worden in de Belgische aangifte vennootschapsbelasting substantieel vereenvoudigen.

Wanneer een Belgische vennootschap of vaste inrichting (“VI”) een kwalificerende investering maakt in een O&O project, kan deze in aanmerking komen voor een verhoogde O&O investeringsaftrek. Samengevat betekent dit dat de jaarlijkse afschrijving van de O&O investering fiscaal aftrekbaar is. Bovendien kan de belastingplichtige ook genieten van een extra fiscale aftrek, genaamd de “investeringsaftrek” en die gelijk is aan:

  • Ofwel een (bij wet gedefinieerd) percentage toegepast op de totale O&O investeringswaarde, als men kiest voor de éénmalige investeringsaftrek;
  • Ofwel een (bij wet gedefinieerd) percentage toegepast op de jaarlijkse afschrijving van de O&O investering, als men kiest voor de gespreide investeringsaftrek.

Als de vennootschap of VI onvoldoende belastbare basis heeft in een bepaald boekjaar om de investeringsaftrek volledig in aftrek te nemen, kan het overtollige bedrag overgedragen worden naar volgende boekjaren.

Zet “investeringsaftrek” om in een verrekenbaar/terugvorderbaar “belastingkrediet”

Zonder in detail te treden, heeft de vennootschap of VI ook de optie om de O&O investeringsaftrek om te zetten in een O&O belastingkrediet. Het bedrag van het belastingkrediet is gelijk aan de investeringsaftrek maal het standaard vennootschapsbelastingtarief. Het voordeel is dat de belastingplichtige het O&O belastingkrediet nu daadwerkelijk kan verrekenen met de verschuldigde Belgische vennootschapsbelasting of zelfs kan vragen voor een cash teruggave van het belastingkrediet (zij het enkel na 5 jaar). Merk op dat de keuze om een O&O investeringsaftrek om te zetten in een O&O belastingkrediet onomkeerbaar is.

In 2010 heeft de Belgische fiscus een circulaire gepubliceerd over de wijze waarop het O&O belastingkrediet moet opgenomen worden in de Belgische aangifte vennootschapsbelasting. In een notendop: deze circulaire is hevig bekritiseerd wegens te complex en omdat ze mogelijks zelfs kan leiden tot het vermelden van “negatieve belaste reserves” in de Belgische aangifte vennootschapsbelasting die zorgvuldig opgevolgd moeten worden in volgende boekjaren.

2018 CBN advies over de boekhoudkundige behandeling van O&O belastingkrediet

Echter, in 2018 heeft de CBN het advies 2018/02 gepubliceerd dat dieper ingaat op de BE GAAP behandeling van een O&O belastingkrediet. Hoewel het CBN advies (traditioneel) expliciet zegt dat het geen fiscale topics behandelt, lijkt de voorgestelde BE GAAP behandeling de manier waarop een O&O belastingkrediet moet weergegeven worden in de aangifte vennootschapsbelasting significant te vereenvoudigen. Inderdaad, zonder in detail te treden, raadt de CBN aan om het O&O belastingkrediet te boeken in de algemene BE GAAP “fiscale” rekeningen (67/77), en dus niet langer in een “opbrengsten” rekening (7**). Bijgevolg, volstaat het om louter de standaard fiscale behandeling toe te passen van een financiële “fiscale” rekening, door de netto “fiscale” uitgaven te verwerpen of door de netto “fiscale” opbrengsten vrij te stellen.

Het advies van de CBN is hartelijk onthaald door de Belgische ondernemersgemeenschap, aangezien het de manier waarop een O&O belastingkrediet wordt opgenomen in de Belgische aangifte vennootschapsbelasting significant vereenvoudigt. Echter, omdat de Belgische fiscus – strikt genomen – nog steeds gebonden is door zijn interne richtlijnen neergelegd in de 2010 circulaire, zal de tijd uitwijzen in hoeverre de Belgische fiscus bereid is om deze meer vereenvoudigde benadering te aanvaarden, bvb. bij een belastingcontrole.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60