« Alle nieuwsberichten

Ruling Commissie: variabele management-vergoeding = debt push down

Zeer vaak factureert een Belgische of buitenlandse holdingvennootschap aan één of meer van haar operationele dochtervennootschappen managementvergoedingen. De hamvraag is dus of deze managementvergoedingen (volledig of gedeeltelijk) fiscaal-aftrekbaar zijn? Dit kan bij fiscale controle of voor de rechtbank een subjectief discussiepunt zijn. Een recent rulingdossier, waar een variabele managementvergoeding werd verworpen aangezien die beschouwd werd als een “debt push down” transactie, bevestigt de controverse rond dit subjectieve onderwerp.

In het dossier dat werd voorgelegd aan de Ruling Commissie factureerde een holdingvennootschap managementvergoedingen aan haar 3 Belgische dochtervennootschappen. Deze managementvergoedingen bestonden uit een vast en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte was een cost-plus vergoeding, terwijl de variabele vergoeding in functie was van zowel te behalen zakelijke doelen als de winstgevendheid van de dochtervennootschappen die de managementvergoedingen moesten betalen. Volgens de Ruling Commissie, was de variabele managementvergoeding in essentie een debt push down transactie wat de holdingvennootschap toeliet haar overnameschuld te betalen. Bovendien kon niet worden aangetoond dat er daadwerkelijk onderliggende diensten werden geleverd die de variabele vergoeding verantwoordden. De Ruling Commissie argumenteerde zelfs dat het aanvaardbaarder zou zijn geweest als de dochtervennootschappen een dividend gelijk aan het bedrag van de variabele managementvergoeding uitkeerden aan de holdingvennootschap. Bijgevolg weigerde de Ruling Commissie een positieve ruling m.b.t. de fiscale aftrek van de variabele managementvergoeding af te tekenen.

Dit rulingdossier toont duidelijk aan dat belastingplichtigen uiterst zorgvuldig moeten nadenken over onder welke voorwaarden en ter compensatie van welke specifieke relevante diensten managementvergoedingen worden gefactureerd. Bij gebrek aan overtuigende en duidelijke regels en documentatie, bestaat de kans dat de aftrek van managementvergoedingen zal worden aangevochten bij fiscale controle.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60