« Alle nieuwsberichten

Receptiekosten gemaakt tijdens de coronaperiode: 100% aftrek in de vennootschapsbelasting

Volgens de Belgische fiscale wetgeving zijn receptiekosten slechts voor 50% fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Wanneer die receptiekosten echter gemaakt zijn tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020, zijn ze 100% aftrekbaar.

De fiscale behandeling van “receptiekosten” zorgt al jaar en dag voor onenigheid tussen de belastingplichtige en de Belgische fiscus. Hoewel de algemene regel een 50% aftrekbaarheid voorschrijft, ontstond er zowel tijdens fiscale controles als in de rechtbanken een evoluerend debat omtrent de vraag of receptiekosten niet als “publiciteitskosten” kunnen beschouwd worden, die wel 100% aftrekbaar zijn. Sterk samengevat: deze discussie vindt haar oorsprong in een gelijkaardig debat voor btw doeleinden. Welnu, zeer recent oordeelde het Hof van Cassatie dat receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar zijn voor VennB doeleinden, zelfs al werden de kosten gemaakt in een publicitaire context. Onnodig te zeggen dat dit slecht nieuws was voor vele belastingplichtigen …

Anderzijds gaf de corona crisis een nieuwe positieve wending aan dit onderwerp. Inderdaad, wanneer receptiekosten gemaakt zijn tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020, zijn deze 100% aftrekbaar om de evenementensector – die zeer zwaar getroffen is door de corona pandemie – een duwtje in de rug te geven. Merk wel op dat, behoudens tegenbericht, de fiscale aftrekbaarheid van relatiegeschenken (50%) en restaurantkosten (69%) voorlopig ongewijzigd blijft.

De saga inzake de aftrekbaarheid van receptiekosten kent voorlopig nog geen einde. Bijgevolg is het aangewezen dat belastingplichtigen zeer aandachtig nagaan wanneer deze kosten zijn gemaakt om deze achteraf op een correcte wijze aan te geven in vennootschapsbelastingaangifte.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60