« Alle nieuwsberichten

Nieuwe Belgische sociale zekerheidsbehandeling van grensoverschrijdend bestuurdersmandaat

De sociale zekerheidsbehandeling van een grensoverschrijdend bestuurdersmandaat is altijd een complexe materie geweest. Dit is voornamelijk door het feit dat, in tegenstelling tot wat het geval is in België, sommige landen een bestuurder behandelen als een “werknemer” voor sociale zekerheidsdoeleinden. De Belgische sociale zekerheidsautoriteiten hebben recent hun positie gelijkgesteld met de internationale interpretatie.

Conform de EU verordeningen 883/2004 en 987/2009, in geval van een grensoverschrijdende tewerkstelling, moet elk betrokken land beslissen waar sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op basis van hun binnenlandse sociale zekerheidsregels. Als onderdeel van deze analyse, kan dat bepaald land ook autonoom beslissen of de “werknemer” of “zelfstandige” sociale zekerheidsregels van toepassing zijn op die persoon.

België behandelt bestuurder als “zelfstandige” voor sociale zekerheidsdoeleinden

In België wordt een bestuurder in principe behandeld als een “zelfstandige” voor sociale zekerheidsdoeleinden. Dit kan echter leiden tot de toepassing van twee sociale zekerheidsregimes (t.w. zowel de zelfstandige als werknemersstatus) als het andere land de “werknemer” kwalificatie toepast. Dit kan bvb. het geval zijn als een persoon in België woont en is benoemd als bezoldigd bestuurder in België en als bezoldigd bestuurder in zowel Frankrijk als Nederland, waar de persoon als een “werknemer” wordt beschouwd.

Wat is er veranderd?

Van zodra is beslist welk land heffingsbevoegd is inzake sociale zekerheid, rijst de vraag welk soort van (t.w. “werknemer” of “zelfstandige”) bijdragen verschuldigd is?

Vroeger namen de Belgische sociale zekerheidsautoriteiten de kwalificatie van de werkstaat over met het oog op het heffen van Belgische sociale zekerheidsbijdragen. Toegepast op bovenstaand voorbeeld:

  • Belgische zelfstandige sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op het bestuurdersloon van Belgische oorsprong;
  • Belgische werknemer sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op het bestuurdersloon van Nederlandse en Franse oorsprong.

Echter, vanaf 2018 zal België niet langer de kwalificatie van de werkstaat toepassen, maar zal ze haar eigen interne kwalificatie volgen. Bijgevolg zijn enkel Belgische “zelfstandige” sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de 3 bestuurderslonen. 

Deze nieuwe interpretatie door de Belgische sociale zekerheidsinstanties in het geval van een grensoverschrijdend bestuurdersmandaat zou de sociale zekerheidsbehandeling van de persoon sterk moeten vereenvoudigen. Natuurlijke personen die geconfronteerd worden met deze materie moeten zorgvuldig nagaan of ze hun sociale zekerheid situatie kunnen regulariseren van de 3 meest recente jaren.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60