« Alle nieuwsberichten

Komt u in aanmerking voor de 25% corona investeringsaftrek?

De laatste jaren is de Belgische fiscale wetgeving betreffende de gewone investeringsaftrek al ettelijke malen gewijzigd. Eén van de verschillende maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis bestaat erin de investeringsaftrek te verhogen naar 25%. Wat zijn de voorwaarden?

Om kwalificerende investeringen aan te moedigen, komen zowel vennootschappen als natuurlijke personen, onderworpen aan respectievelijk de vennootschapsbelasting en de personenbelasting, in aanmerking voor de zogenaamde investeringsaftrek. In essentie komt dit neer op een extra fiscale aftrek die bovenop de afschrijving van een investering mag worden afgetrokken. Ingeval van onvoldoende belastbare basis om de investeringsaftrek weg te strepen, kan het niet gebruikte deel van de investeringsaftrek overgedragen worden naar een volgende boekjaar .

Er zijn verschillende soorten investeringsaftrekken zoals bijvoorbeeld de verhoogde investeringsaftrek om O&O en milieuvriendelijke investeringen aan te moedigen. Zowel grote als kleine ondernemingen komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek. Daarbovenop kan het niet gebruikte deel van deze aftrekken onbeperkt in de tijd worden overgedragen.

Daarnaast is er nog de gewone investeringsaftrek waarop men zich kan beroepen in geval van  “gewone investeringen”, t.w. geen O&O, milieuvriendelijke of andere speciale investeringen. Deze aftrek mag echter enkel worden toegepast door ondernemingen die kwalificeren als klein of middelgroot zoals beschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een andere bijzonderheid is dat het niet gebruikte gedeelte van deze aftrek slechts één jaar kan worden overgedragen. M.a.w., de overgedragen gewone investeringsaftrek die na één jaar niet wordt aangewend, verdampt. Bovendien is de gewone investeringsaftrek de afgelopen jaren al verschillende malen gewijzigd. Samengevat:

  • Vanaf aanslagjaar 2007 : de aftrek bedraagt 0% van het investeringsbedrag
  • Vanaf aanslagjaar 2014 : de aftrek bedraagt 4% van het investeringsbedrag
  • Vanaf aanslagjaar 2016 : de aftrek bedraagt 8% van het investeringsbedrag
  • Vanaf aanslagjaar 2019 : de aftrek bedraagt 20% van het investeringsbedrag voor investeringen gemaakt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.
  • Vanaf aanslagjaar 2021 : de aftrek bedraagt 8% van het investeringsbedrag

Echter, om Belgische ondernemers die geraakt werden door de coronacrisis te steunen, werd het percentage van de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 25% voor investeringen gedaan gedurende 12 maart 2020 en 31 december 2020. Meer nog: de fiscus heeft bevestigd dat deze 25% investeringsaftrek de speciale investeringsaftrekken ‘overruled’. D.w.z. dat de belastingplichtige het meest gunstige tarief aan investeringsaftrek geniet. Bovendien kan de niet gebruikte investeringsaftrek m.b.t. investeringen gedaan in 2019 uitzonderlijk maximaal 2 jaar overgedragen worden. Deze regel is van toepassing voor zowel Belgische personenbelasting als vennootschapsbelasting.

De investeringsaftrek is een Belgisch belastingvoordeel dat kan beschouwd worden als laaghangend fruit aangezien de voorwaarden en formaliteiten om hiervan te genieten zeer beheersbaar zijn. Belastingplichtigen worden dus ten zeerste aangeraden om maximaal gebruik te maken van de corona investeringsaftrek.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60