« Alle nieuwsberichten

Impact van het nieuwe ondernemingsrecht op de verplichting tot rapportering van inkomen

De wet van 15 april 2018 heeft het Belgisch ondernemingsrecht aangepast. Dit heeft een impact op welk inkomen gerapporteerd moet worden op fiches 281.50 die tijdig moeten worden ingediend bij de Belgische fiscus. Wat is er veranderd?

Het Belgisch ondernemingsrecht maakt deel uit van Belgisch privaatrecht en richt zich op rechtspersonen met een winstoogmerk, d.w.z. voornamelijk commerciële vennootschappen en natuurlijke personen met een beroepsactiviteit.

Vanaf 1 november 2018 is het toepassingsgebied van Belgische boekhoudverplichtingen uitgebreid naar natuurlijke personen met professionele activiteiten in België. Dit werpt een nieuw licht op welke betalingen aan deze begunstigden moeten gerapporteerd worden op een fiche 281.50 door de schuldenaar van het inkomen:

  • Betalingen gedaan vóór 1 november 2018 aan natuurlijke personen die onder andere een vrij beroep uitoefenen (bv. een dokter) of een zelfstandige activiteit (bv. een consultant) moeten gerapporteerd worden op een fiche 281.50, ongeacht of de begunstigde onderworpen is aan de Belgische btw-wetgeving of niet en ongeacht of hij een factuur stuurt of niet;
  • Betalingen gedaan vanaf 1 november 2018 aan natuurlijke personen die onder andere een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, moeten enkel gerapporteerd worden op een fiche 281.50 als de begunstigde geen btw-conforme factuur heeft gestuurd;
  • Betalingen gedaan aan een buitenlandse begunstigde moeten altijd gerapporteerd worden op een fiche 281.50 als hij niet onderworpen is aan de Belgische boekhoudwetgeving, ongeacht of hij een factuur stuurt of niet.

Belgische schuldenaren van kwalificerende betalingen moeten zorgvuldig deze nieuwe regels en de bijhorende administratieve richtlijnen in acht nemen om de vennootschapsbelasting aftrek van de betalingen te vrijwaren en om niet bloot te staan aan de Belgische aanslag geheime commissielonen van 103% (als de begunstigde een natuurlijke persoon is) of 51,5% (als de begunstigde een vennootschap is) van de niet-gerapporteerde betalingen.