« Alle nieuwsberichten

Fiscale en sociale zekerheidsbehandeling van cadeaus aan personeel geharmoniseerd

Krachtens de circulaire van 5 december 2018 (circ. 2018/C/125), heeft de Belgische fiscus de maximum bedragen van cadeaus die belastingvrij aan personeel kunnen worden gegeven verhoogd waarbij deze kosten toch volledig aftrekbaar blijven voor vennootschapsbelasting doeleinden. Bovendien is de Belgische fiscale en sociale zekerheidsbehandeling van deze cadeaus eindelijk (zo goed als) geharmoniseerd.

Op welbepaalde momenten kan de werkgever een cadeau geven aan een werknemer dat belastingvrij is voor de werknemer en toch aftrekbaar is voor de werkgever. Vanaf 01/01/2018 zijn de maximum bedragen voor Belgische belastingdoeleinden als volgt:

Deze bedragen werden sinds 2017 al toegepast door de Belgische sociale zekerheidsadministratie waardoor er vanaf 01/01/2018 een geharmoniseerde aanpak is.

Enkele speciale belastingregels:

Echter, vanuit een Belgisch fiscaal oogpunt merken we het volgende op:

  • Wanneer het bovenstaande maximum bedrag overschreden wordt, dient het volledige bedrag verworpen te worden voor belastingdoeleinden in hoofde van de werkgever;
  • Wanneer het bovenstaande maximum bedrag overschreden wordt, is slechts personenbelasting verschuldigd door de werknemer indien het cadeau niet kwalificeert als een “sociaal voordeel”. Dit hangt af van de feitelijke omstandigheden, maar de waarde per cadeau mag niet hoger zijn van EUR 50. Bvb. een kerstcadeau van EUR 50 kwalificeert als belastingvrij voor de werknemer, maar als een verworpen uitgaven voor de werkgever;
  • Daarentegen, wanneer het bovenstaande maximum bedrag overschreden wordt en het cadeau geen “sociaal voordeel” is, zal het volledige bedrag kwalificeren als een “voordeel van alle aard” (“VAA”) dat belastbaar is voor de werknemer en onderworpen is aan sociale zekerheid. Een VAA is aftrekbaar voor belastingdoeleinden voor de werkgever wanneer dit gerapporteerd wordt op de loonfiche.

Na vele jaren zijn de Belgische fiscale en sociale zekerheidsregels die van toepassing zijn op cadeaus aan personeel eindelijk (zo goed als) geharmoniseerd. Dit is uitstekend nieuws, aangezien dit het administratieve proces van de werkgever enorm vereenvoudigt. De werkgever moet daarom nauwkeurig zijn HR policy nakijken om zo maximaal gebruik te kunnen maken van mogelijke fiscale en sociale zekerheidsvoordelen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60