« Alle nieuwsberichten

Enkele andere 2020 corona steunmaatregelen

De coronacrisis heeft de Belgische regering gedwongen verschillende ondersteunende maatregelen te nemen om de economie in stand te houden. Hieronder vindt u een korte samenvatting van initiatieven die een substantiële impact kunnen hebben op uw liquiditeitssituatie in 2020.

  • Diegenen die hard worden getroffen door de coronapandemie en met betalingsmoeilijkheden kampen, kunnen een uitstel van betaling aanvragen om hun directe belastingschulden te voldoen bij het bevoegde regionale belastingkantoor. Aanvankelijk was een dergelijk verzoek mogelijk tot 30 juni 2020. Deze deadline is echter verlengd tot 31 december 2020;
  • Er is een automatische verlenging tot 31 oktober 2020 voor de betaling van de vennootschapsbijdrage voor sociale zekerheid waarvan de deadline oorspronkelijk op 30 juni 2020 was gesteld, ongeacht of de onderneming in financiële nood verkeert;
  • Er is een nieuwe gedeeltelijke Belgische bedrijfsvoorheffing tot 30 augustus 2020 om bedrijven aan te moedigen werknemers aan het werk te zetten of extra personeel aan te werven;
  • De voorwaarden om te profiteren van het tax shelter regime voor audiovisuele werken en podiumkunsten zijn versoepeld voor zowel de investeerder als het productiebedrijf;
  • Werkgevers hebben als gevolg van de COVID-19 crisis het recht om hun personeel een forfaitaire thuiskantoorvergoeding toe te kennen van maximaal EUR 129,48 per maand. Deze vergoeding is doorgans vrij van zowel de Belgische personenbelasting als de sociale zekerheid. De specifieke modaliteiten daartoe worden door de fiscus in een aangekondigde circulaire verder verduidelijkt. Deze circulaire blijft van kracht tot en met 31 december 2020
  • Werkgevers hebben het recht om tot 31 december 2020 een zogenaamde consumptiecheque toe te kennen aan hun personeel. Deze cheque is over het algemeen vrij van zowel de Belgische personenbelasting als de sociale zekerheid voor de werknemer, terwijl de werkgever aanspraak kan maken op een volledige kostenaftrek;
  • De toepassingssfeer voor het PB belastingkrediet voor giften is uitgebreid. Wie in 2020 een schenking doet aan een non-profit organisatie of een vergelijkbare instantie, komt in aanmerking voor een belastingvermindering van 60% (in plaats van 45%);
  • De Vlaamse Regering heeft de omvang van de zogenaamde win-winleningen aantrekkelijker gemaakt. Kleine en middelgrote vennootschappen die extra startkapitaal nodig hebben, hebben de mogelijkheid om “goedkope leningen” aan te gaan bij particulieren bv. vrienden en familie. In dat geval komt de natuurlijke persoon in aanmerking voor een PB belastingkrediet;
  • België heeft met de buurlanden akkoorden afgesloten om de feitelijke situatie aan te pakken waarbij grensarbeiders door de coronacrisis gedwongen worden van thuis uit te werken. Samengevat: voor het bepalen van de persoonlijke belastingplicht van die grensarbeider in beide landen, worden dagen doorgebracht op het thuiskantoor beschouwd als werkdagen op de plaats waar die grensarbeider geacht wordt te werken zonder coronacrisismaatregelen genomen door de regering.

Elke belastingplichtige (werkgever of werknemer; bedrijf of particulier) wordt sterk aangemoedigd om zorgvuldig na te gaan of hij of zij maximaal gebruik maakt van de verschillende ondersteunende maatregelen en de bijhorende belastingvoordelen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60