« Alle nieuwsberichten

Corona crisis versoepelt de 30% fiscale EBITDA thin cap regel

Sinds 1 januari 2020 zijn vennootschappen onderworpen aan een nieuwe thin cap regel in België. Samengevat is de aftrek van de netto interestlasten voor vennootschapsbelasting beperkt in functie van één van de volgende limieten: ofwel 30% van de fiscale EBITDA van de vennootschap ofwel EUR 3.000.000. De nieuwe thin cap regel is echter niet van toepassing als de vennootschap in kwestie in aanmerking komt voor een overgangsregime. In hoeverre heeft de coronacrisis invloed op dergelijke overgangsregel?

De nieuwe thin cap regel heeft geen uitwerking als het gaat om een “oude lening” aangezien deze in aanmerking komt voor een overgangsregeling. Leningen die vóór 17 juni 2016 zijn afgesloten en waaraan sindsdien geen fundamentele wijzigingen zijn aangebracht, worden niet geviseerd door de nieuw thin cap regel, maar blijven onderworpen aan de oude 5/1 thin cap regel.

Met name als gevolg van de COVID-19 crisis worden veel vennootschappen geconfronteerd met liquiditeitsproblemen en proberen ze wat “financiële zuurstof” te onderhandelen met hun geldschieters. Daarom heeft de Belgische fiscus een circulaire uitgegeven waarin wordt bevestigd dat er geen “fundamentele wijziging” van een “oude lening” is als er nu specifieke betalingsvoorwaarden zijn toegestaan als gevolg van betalingsproblemen in de volgende omstandigheden:

  • De vennootschap moet aantonen dat de betalingsproblemen het gevolg zijn van de COVID-19 crisis die tot liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen heeft geleid. Belastingplichtigen kunnen dit bewijzen door een daling van de omzet of activiteiten, (tijdelijke) volledige werkloosheid van personeel en/of een tijdelijke sluiting van de vennootschap als gevolg van de overheidsmaatregelen aan te tonen.
  • De specifieke betalingsvoorwaarden moeten worden gedefinieerd in een aanvraag die is goedgekeurd door een financiële instelling of in een aanvullende overeenkomst;
  • Deze betalingsvoorwaarden werden toegekend vóór 30 juni 2020 en lopen tot 31 december 2020.

Onder de bovenstaande omstandigheden zijn “oude leningen” niet blootgesteld aan de nieuwe thin cap regel, ondanks “fundamentele wijzigingen” van de leningsovereenkomst. Rekening houdend met de complexiteit van de nieuwe thin cap regel, heeft u er alle belang bij om na te gaan of u al dan niet kunt profiteren van het overgangsregime.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60