« Alle nieuwsberichten

Btw-recuperatie bij een onbetaalde ontvangen creditnota

Wat moet u doen als u een creditnota hebt ontvangen van een leverancier, maar de terugbetaling achterwege blijft omdat de leverancier liquiditeitsproblemen heeft? Volgens een recent arrest van het Hof van Justitie (C-691/17) hoeft de btw m.b.t. deze creditnota voor u geen kost te vormen.

Bij ontvangst van een creditnota bent u er principieel toe verplicht de btw terug te storten die u had afgetrokken op basis van de oorspronkelijke factuur, ongeacht of u deze btw ook hebt teruggestort gekregen van de leverancier. Mogelijks was de btw op de initiƫle aankoopfactuur in de eerste plaats al niet aftrekbaar, omdat deze onterecht was aangerekend. Als de leverancier u deze btw niet terugbetaalt, dan vormt deze btw voor u dus kost.

Volgens het Hof van Justitie is er op zich geen probleem met het principe dat de klant in dergelijk geval via civielrechtelijke weg de betaalde btw moet terugvorderen van de leverancier.

Wanneer de terugbetaling van de btw door de leverancier echter onmogelijk of uiterst moeilijk blijkt te zijn (met name in geval van insolventie van de leverancier), dan vergt het doeltreffendheidsbeginsel dat de klant rechtstreeks een verzoek tot terugbetaling moet kunnen richten tot de belastingdienst.

Concreet betekent dit dus dat u een btw-regularisatie in uw voordeel zou moeten kunnen verrichten, als u de insolventie van de leverancier kan aantonen (gelijkaardig aan wat geldt bij onbetaalde facturen wegens faillissement van de klant).

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60