Audit & interne controle

Ondernemen op basis van getrouwe cijfers

Ondernemen is kansen zien, kansen benutten en waarde creëren. Correcte rapportering die een getrouw beeld geeft over de financiële situatie van uw onderneming is daarbij cruciaal.  Niet enkel voor interne beslissingen, maar zeker ook voor externe stakeholders.  Met de sterke betrokkenheid van onze vennoten en met de inzet van ervaren medewerkers kunnen wij u het nodige comfort geven over uw cijfers op basis van een doelgerichte efficiënte auditaanpak.

Externe Audit

Onze professionals beschikken over een ruime ervaring in de controle van dynamische ondernemingen van diverse omvang.  Ze hebben de nodige bagage om complexe transacties te beoordelen maar zijn tevens bedreven in het uitvoeren van efficiënte audits van middelgrote ondernemingen. Ze controleren uw cijfers via een duidelijk en helder stappenplan.

Onze diensten voor Externe Audit:

 • Controle van enkelvoudige jaarrekeningen
 • Controle van geconsolideerde jaarrekeningen, volgens Belgische of internationale boekhoudnormen
 • Controle van financiële rapporteringen; bvb in het kader van subsidies, voor financiële instellingen, …
 • Wettelijke controleopdrachten
 • Fraudeonderzoeken

Wij vertalen de inzichten die voortvloeien uit onze audit in kansen en risico’s voor uw organisatie. Waar mogelijk geven we, in alle onafhankelijkheid, advies voor verbeteringen en veranderingen.

Interne Controle

Ondernemen is eveneens risico’s nemen en aanvaarden. Toch wilt u deze risico’s beheersen zodat ze beperkt blijven tot een gezond en acceptabel niveau.

Anderzijds wordt u misschien door nieuwe economische omstandigheden of nieuwe vereisten op het vlak van deugdelijk bestuur en complexe wettelijke vereisten gedwongen om uw interne controle aan te scherpen. U kunt op ons rekenen.

Onze diensten voor Interne Audit:

 • Analyse van de opzet en effectiviteit van bestaande interne controlesystemen
 • Opzetten van interne controlesystemen
 • Effectieve en efficiënte interne auditfunctie opzetten en begeleiden
 • Outsourcing en/of cosourcing van uw interne auditfunctie
 • Corporate Governance

Lees onze algemene voorwaarden.

"Onze ondernemersspirit zien we ook terug bij PKF-VMB"

Bruno Denys – AE Architects

Contacteer onze experten

Ingrid Vosch (Pelt)
ingrid.vosch@pkf-vmb.be
+32 (0)11 64 11 34

Luc Martens (Antwerpen)
luc.martens@pkf-vmb.be
+32 (0)3 237 65 60

Ellen Tindemans (Antwerpen)
ellen.tindemans@pkf-vmb.be
+32 (0)3 237 65 60

"Door rechtstreekse betrokkenheid van een partner en een vast auditteam kunnen we ons jaar na jaar verdiepen in uw business"

Luc Martens
Audit partner

Wist u dat er heel wat wettelijke controleopdrachten gebeuren in onze externe audit?

 • Inbreng in natura
 • Quasi-inbreng
 • Omzettingen van vennootschappen
 • Fusies en splitsingen
 • Wijziging maatschappelijk doel
 • Vereffeningsverslagen
 • Interimdividenden

Erkend dienstverlener

http://www.kmo-portefeuille.be