« Alle nieuwsberichten

Nieuwe Belgische belastingwetgeving met ingang van 2016 – 03/03/16 Groot-Bijgaarden

VMB nodigt u graag uit op een gratis seminarie over de meest recente fiscale ontwikkelingen.   De regering Michel I blijft het Belgische fiscale landschap grondig hertekenen, mede onder budgettaire druk en om het ondernemerschap verder te ondersteunen en aan te moedigen. Daarenboven wordt de strijd tegen fiscale fraude onverkort verder gezet. De meeste van deze maatregelen zijn in januari 2016 in werking getreden.

Wij lichten u deze nieuwe regelgeving graag toe en zullen stilstaan bij de mogelijke impact op uw beroeps- en privé situaties. De volgende topics zullen aan bod komen:

  • Welke tax shift maatregelen beogen uw koopkracht te versterken?
  • Verhoging van het standaard tarief roerende voorheffing van 25% naar 27%: wanneer wel en wanneer niet?
  • Wanneer betaalt u als natuurlijke persoon 33% speculatieve meerwaardebelasting, en wanneer niet?
  • De Kaaiman tax is reeds aangepast en uitgebreid! Wat betekent dat voor u concreet?
  • Wanneer bent u voortaan een KMO, dan wel een micro-vennootschap? En wat zijn de fiscale gevolgen?
  • De investeringsaftrek verdubbelt van 4% naar 8%. Ook voor u?
  • Wanneer geniet u als werkgever van de RSZ vrijstelling bij een 1ste aanwerving en wanneer van RSZ verminderingen bij latere aanwervingen?
  • Andere

Dit seminarie is erkend door het IAB (B0340/2013-05) en telt mee voor 2 uren externe permanente vorming.

Spreker: Kurt De Haen

Dit seminarie vindt plaats op donderdag 3 maart 2016, van 14u. tot 16u. in Salons Waerboom te Groot-Bijgaarden (http://www.waerboom.com/nl/info-contact/ ). Indien u dit seminarie wil bijwonen, gelieve dan uw aanwezigheid te bevestigen voor 19 februari 2016 via email anneleen.thollebeek@pkf-vmb.be. Heeft u zich reeds ingeschreven, dan hoeft u niet opnieuw te bevestigen.