Tax risk management

Wilt u niet dat tax risico’s een bedreiging vormen voor de winstgevendheid, de continuïteit of verkoopbaarheid van uw onderneming? Dan helpen wij u om eventuele tax risico’s die het gevolg zijn van handelingen die uw onderneming in het verleden stelde, in kaart te brengen en te elimineren.

Risico-identificatie

Tax risk management begint altijd met het in kaart brengen van uw huidige tax positie en de haalbaarheid van de tax positie waarin u zich wilt bevinden, rekening houdend met uw eigen risico-aversie. Onze analyse kan heel algemeen zijn, of specifiek voor een tax domein (zoals een btw-audit). Het kan op uw business in zijn geheel betrekking hebben of op specifieke onderdelen ervan. PKF-VMB heeft ook ervaring met de audit van de efficiëntie en de effectiviteit van uw interne controles.

Veilig stellen van uw tax positie

Wij leuren niet met rulings voor eender welke vraag. Afhankelijk van hoe sterk uw casus is, raden wij u de beste stappen aan om uw tax positie veilig te stellen. Dat kan een ruling zijn, maar ook een administratieve beslissing die we onderhandelen. Zijn uw slaagkansen eerder laag? Dan kan de samenstelling van een defense file meer gepast zijn.

Fiscale controles en administratieve bezwaren

Onze consultants hebben een ruime ervaring met de delicate aspecten van een fiscale controle. PKF-VMB kan u assisteren om technische vragen tijdens een controle te beantwoorden en ervoor te zorgen dat bepaalde onduidelijkheden worden opgehelderd vooraleer ze aanleiding geven tot een effectieve naheffing. Door hun specialisatie, kunnen onze consultants een lang trackrecord voorleggen van succesvolle bezwaren tegen incorrecte of onbillijke aanslagen.

"Een tax-efficiënte structuur uitwerken is op zich niet moeilijk. De uitdaging ligt erin één te vinden die ook werkt voor de business."

Wouter Brackx
Tax partner

Internationale expertise via het PKF netwerk

Het PKF International netwerk omvat diverse kantoren verspreid over 385 locaties in 125 landen, die assurance, accounting en business advisory diensten verstrekken. Samen vertegenwoordigen de leden een omzet van 2,52 miljard dollar (juni 2013) en tellen ze ongeveer 22.500 medewerkers.

Erkend dienstverlener

http://www.kmo-portefeuille.be

Contacteer: Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Contacteer: Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60